Ruby

Định nghĩa Ruby là gì?

Rubyhồng ngọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ruby - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Trong thời gian ở thế giới vật chất, "ruby" dùng để chỉ một đá quý màu đỏ, trong thế giới máy tính, ruby ​​là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nếu một người phụ nữ đặc biệt trong cuộc sống của bạn yêu cầu một viên hồng ngọc cho ngày sinh nhật cô ấy, tôi sẽ khuyên bạn nên chọn đá quý cho các món quà.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ruby? - Definition

While in the physical world, "ruby" refers to a red gemstone, in the computer world, ruby is an object-oriented programming language. If a special woman in your life asks for a ruby for her birthday, I would recommend choosing the gemstone for the gift.

Understanding the Ruby

Thuật ngữ liên quan

  • RTMP
  • Runtime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *