Runtime Error

Định nghĩa Runtime Error là gì?

Runtime ErrorLỗi runtime. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Runtime Error - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một lỗi thời gian chạy là một lỗi chương trình mà xảy ra trong khi chương trình đang chạy. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong tương phản với các loại lỗi chương trình, chẳng hạn như các lỗi cú pháp và lỗi thời gian biên dịch.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Runtime Error? - Definition

A runtime error is a program error that occurs while the program is running. The term is often used in contrast to other types of program errors, such as syntax errors and compile time errors.

Understanding the Runtime Error

Thuật ngữ liên quan

  • Runtime
  • RUP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *