SaaS

Định nghĩa SaaS là gì?

SaaSSaaS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SaaS - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Software as a Service." SaaS là ​​phần mềm được triển khai trên Internet thay vì cài đặt trên một máy tính. Nó thường được dùng cho các ứng dụng doanh nghiệp được phân phối cho nhiều người dùng. các ứng dụng SaaS thường chạy trong một trình duyệt Web, mà có nghĩa là người dùng chỉ cần một trình duyệt tương thích để truy cập vào phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SaaS? - Definition

Stands for "Software as a Service." SaaS is software that is deployed over the Internet rather than installed on a computer. It is often used for enterprise applications that are distributed to multiple users. SaaS applications typically run within a Web browser, which means users only need a compatible browser in order to access the software.

Understanding the SaaS

Thuật ngữ liên quan

  • RUP
  • Safe Mode

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *