Samba

Định nghĩa Samba là gì?

SambaSamba. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Samba - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Hầu hết mọi người biết về samba như một loại nhạc khiêu vũ nhịp nhàng từ Brazil có sử dụng chữ ký 2/4 thời gian. Trong thế giới máy tính, samba có một ý nghĩa khác nhau nhưng cũng không kém phần thú vị (nếu bạn là một mọt sách máy tính).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Samba? - Definition

Most people know of samba as a type of rhythmic dance music from Brazil that uses a 2/4 time signature. In the computer world, samba has a different meaning but is no less exciting (if you are a computer nerd).

Understanding the Samba

Thuật ngữ liên quan

  • Safe Mode
  • Sample

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *