SharePoint

Định nghĩa SharePoint là gì?

SharePointĐiểm chia sẻ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SharePoint - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microsoft SharePoint là một nền tảng dựa trên web được sử dụng để chia sẻ tập tin và thông tin. Nó được thiết kế cho các đội và cung cấp tính năng cộng tác, chẳng hạn như quản lý dự án, nhắn tin, và lưu trữ tài liệu chia sẻ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SharePoint? - Definition

Microsoft SharePoint is a web-based platform used for sharing files and information. It is designed for teams and provides collaboration features, such as project management, messaging, and shared document storage.

Understanding the SharePoint

Thuật ngữ liên quan

  • Set
  • Shareware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *