Software

Định nghĩa Software là gì?

SoftwarePhần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Phần mềm máy tính là một thuật ngữ chung mô tả chương trình máy tính. thuật ngữ liên quan như các chương trình phần mềm, ứng dụng, kịch bản, và bộ giảng dạy đều thuộc thể loại phần mềm máy tính. Do đó, việc cài đặt các chương trình mới hoặc các ứng dụng trên máy tính của bạn đồng nghĩa với việc cài đặt phần mềm mới trên máy tính của bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Software? - Definition

Computer software is a general term that describes computer programs. Related terms such as software programs, applications, scripts, and instruction sets all fall under the category of computer software. Therefore, installing new programs or applications on your computer is synonymous with installing new software on your computer.

Understanding the Software

Thuật ngữ liên quan

  • Soft Token
  • Solid State

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *