Source Code

Định nghĩa Source Code là gì?

Source CodeMã nguồn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Source Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Mỗi chương trình máy tính được viết bằng một ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Java, C / C ++, hoặc Perl. Những chương trình này bao gồm bất cứ nơi nào từ một vài dòng cho hàng triệu dòng văn bản, gọi là mã nguồn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Source Code? - Definition

Every computer program is written in a programming language, such as Java, C/C++, or Perl. These programs include anywhere from a few lines to millions of lines of text, called source code.

Understanding the Source Code

Thuật ngữ liên quan

  • Sound Card
  • Southbridge

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *