Suspend Mode

Định nghĩa Suspend Mode là gì?

Suspend ModeChế độ đình chỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Suspend Mode - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đình chỉ chế độ là một môi trường máy tính tiết kiệm năng lượng giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng điện bằng cách tắt các thiết bị không được sử dụng. Hầu hết các máy tính xách tay sẽ tự động chuyển sang chế độ đình chỉ khi hệ thống chạy trên pin hoặc nắp được đóng lại. tình trạng này thường được báo hiệu bởi một ánh sáng LED-powered đập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tiêu chuẩn mới nhất cho quản lý điện năng được nâng cao cấu hình và sức mạnh giao diện (ACPI), cung cấp một xương sống cho giấc ngủ và ngủ đông trong máy tính. Đình chỉ chế độ trong máy tính thường tương ứng với chế độ ACPI S3. Sự vắng mặt của ACPI hạn chế tắt màn hình và quay xuống của ổ cứng.

What is the Suspend Mode? - Definition

Suspend mode is a low-power computer setting that helps reduce electrical power consumption by shutting down devices that are not in use. Most laptops automatically enter suspend mode when the system runs on batteries or the lid is closed. This status is often signaled by a pulsing LED-powered light.

Understanding the Suspend Mode

The latest standard for power management is advanced configuration and power interface (ACPI), which provides a backbone for sleep and hibernation in computers. The suspend mode in computers generally corresponds to ACPI mode S3. The absence of ACPI restricts the turning off monitors and spinning down of the hard drive.

Thuật ngữ liên quan

  • Power Supply
  • Safe Mode
  • Standby
  • Electric Power
  • Advanced Configuration And Power Interface (ACPI)
  • Power Usage Effectiveness (PUE)
  • Read-Only Memory (ROM)
  • Warm Plugging
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *