Task Bar

Định nghĩa Task Bar là gì?

Task BarTask Bar. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Task Bar - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Các thanh tác vụ đã được giới thiệu với Windows 95 và đã là một phần của tất cả các phiên bản của Windows kể từ đó. Đây là thanh nhịp dưới cùng của màn hình và chứa nút Start ở phía bên trái và systray ở bên phải. Các thanh tác vụ cũng bao gồm thời gian hiện tại ở phía bên phải và có thể chứa các phím tắt cho các chương trình trực tiếp ở bên phải của nút Start.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Task Bar? - Definition

The task bar was introduced with Windows 95 and has been part of every version of Windows since then. It is the bar that spans the bottom of the screen and contains the Start button on the left side and the systray on the right. The task bar also includes the current time on the far right side and can hold shortcuts to programs directly to the right of the Start button.

Understanding the Task Bar

Thuật ngữ liên quan

  • Target Disk Mode
  • TCP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *