Title Bar

Định nghĩa Title Bar là gì?

Title BarThanh tiêu đề. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Title Bar - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một thanh tiêu đề là một dải nhỏ kéo dài trên đầu của một cửa sổ. Nó hiển thị tiêu đề của cửa sổ và thường bao gồm đóng cửa, hạn chế tối đa, và các nút maximize. Trong hệ điều hành MacOS, các nút này đang ở phía bên trái của thanh tiêu đề, trong khi trong Windows, họ đang ở trên bên phải. Một số thanh tiêu đề chứa các tab, trong khi những người khác có các tab bên dưới chúng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Title Bar? - Definition

A title bar is a small strip that extends across the top of a window. It displays the title of the window and typically includes the close, minimize, and maximize buttons. In macOS, these buttons are on the left side of the title bar, while in Windows, they are on the right. Some title bars contain tabs, while others have tabs below them.

Understanding the Title Bar

Thuật ngữ liên quan

  • Tiger
  • Toggle Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *