Tool Provider

Định nghĩa Tool Provider là gì?

Tool ProviderCông cụ cung cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tool Provider - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tool Provider? - Definition

Understanding the Tool Provider

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Assembler
  • Platform
  • Web Development
  • Enterprise Archive File (EAR)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *