Tooway

Định nghĩa Tooway là gì?

ToowayTooway. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tooway - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tooway là một dịch vụ Internet băng thông rộng truyền hình vệ tinh được cung cấp ở các nước châu Âu khác nhau cho gia đình và truy cập Internet thương mại. Đây là một dịch vụ hai chiều cho phép người sử dụng để kết nối với Internet từ các địa điểm từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Skylogic, một công ty IT có trụ sở tại Ý, được giới thiệu Tooway năm 2007. Nó sử dụng giao thức Internet (IP) để cung cấp khả năng kết nối. Các giải pháp Tooway tập trung vào khả năng kết nối cho vùng sâu vùng xa, nơi công cộng mạng chuyển mạch điện thoại (PSTN) và đường dây viễn thông vật lý không có sẵn. Tập hợp phần cứng hoàn chỉnh bao gồm:

What is the Tooway? - Definition

Tooway is a satellite broadband Internet service provided in different European countries for home and commercial Internet access. It is a bi-directional service that enables its users to connect with the Internet from remote locations.

Understanding the Tooway

Skylogic, an IT firm based in Italy, introduced Tooway in 2007. It uses Internet Protocol (IP) to provide connectivity. The Tooway solution focuses on connectivity for remote areas, where public switched telephone networks (PSTN) and physical telecommunication lines are not available. The complete hardware set consists of:

Thuật ngữ liên quan

  • Satellite Internet
  • Satellite Link
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Internet Protocol (IP)
  • Broadband
  • Satellite Broadband
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *