Traffic-Flow Security

Định nghĩa Traffic-Flow Security là gì?

Traffic-Flow SecurityGiao thông-Flow An. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Traffic-Flow Security - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có nhiều phương pháp cho an ninh giao thông dòng chảy. Một liên quan đến việc sử dụng giao thông giả ngoài việc mã hóa các thông điệp thực tế, và địa chỉ người gửi và người nhận. Điều này có thể làm cho nó trông giống như một hệ thống đang trải qua một mức độ nhất quán cao của giao thông để che khuất khối lượng thực tế của giao thông trong mạng. Một lựa chọn khác là để gửi một tín hiệu được mã hóa liên tục ngay cả khi mạng không được sử dụng.

What is the Traffic-Flow Security? - Definition

Understanding the Traffic-Flow Security

There are several methods for traffic-flow security. One involves the use of dummy traffic in addition to the encryption of actual messages, and sender and receiver addresses. This can make it look like a system is experiencing a consistently high level of traffic in order to obscure the actual volume of traffic in the network. Another option is to send a continuous encrypted signal even when a network is not being used.

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Network Support Engineer
  • Encryption
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *