User Agent Client (UAC)

Định nghĩa User Agent Client (UAC) là gì?

User Agent Client (UAC)User Agent Client (UAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Agent Client (UAC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một User Agent Client (UAC) là một Session Initiation Protocol (SIP) hoặc Voice over Internet Protocol (VoIP) ứng dụng phục vụ như là một peer-to-peer (P2P) cổng giao tiếp và tạo ra dịch vụ mạng phân phối requests.A UAC là một mạng lưới máy chủ, ứng dụng email, công cụ tìm kiếm hay trình duyệt Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yêu cầu cho ý kiến ​​(RFC) 1945 yêu cầu:

What is the User Agent Client (UAC)? - Definition

A User Agent Client (UAC) is a Session Initiation Protocol (SIP) or Voice over Internet Protocol (VoIP) application that serves as a peer-to-peer (P2P) communication gateway and generates distributed network service requests.A UAC is a network server, email client, search engine or Web browser.

Understanding the User Agent Client (UAC)

Request for Comments (RFC) 1945 requires:

Thuật ngữ liên quan

  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • User Agent Server (UAS)
  • User Agent (UA)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Gateway
  • Agent
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *