User ID

Định nghĩa User ID là gì?

User IDTên người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User ID - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một ID người dùng là một định danh duy nhất, thường được sử dụng để đăng nhập vào một trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến. Nó có thể là một tên người dùng, số tài khoản hoặc địa chỉ email.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User ID? - Definition

A user ID is a unique identifier, commonly used to log on to a website, app, or online service. It may be a username, account number, or email address.

Understanding the User ID

Thuật ngữ liên quan

  • User Experience
  • User Interface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *