User Interface

Định nghĩa User Interface là gì?

User InterfaceGiao diện người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Interface - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giao diện người dùng, cũng được gọi là "giao diện người dùng" hay đơn giản là một "giao diện", là phương tiện trong đó một người kiểm soát một phần mềm ứng dụng hoặc thiết bị phần cứng. Một giao diện người dùng tốt cung cấp một kinh nghiệm "sử dụng", cho phép người dùng tương tác với các phần mềm hoặc phần cứng một cách tự nhiên và trực quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Interface? - Definition

A user interface, also called a "UI" or simply an "interface," is the means in which a person controls a software application or hardware device. A good user interface provides a "user-friendly" experience, allowing the user to interact with the software or hardware in a natural and intuitive way.

Understanding the User Interface

Thuật ngữ liên quan

  • User ID
  • User Space

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *