User Space

Định nghĩa User Space là gì?

User SpaceKhông gian người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Space - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

không gian sử dụng là bộ nhớ hệ thống phân bổ cho các ứng dụng đang chạy. Người ta thường tương phản với không gian hạt nhân, đó là bộ nhớ được phân bổ cho các hạt nhân và hệ điều hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Space? - Definition

User space is system memory allocated to running applications. It is often contrasted with kernel space, which is memory allocated to the kernel and the operating system.

Understanding the User Space

Thuật ngữ liên quan

  • User Interface
  • User-Friendly

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *