Virtual Cache

Định nghĩa Virtual Cache là gì?

Virtual CacheBộ nhớ cache ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Cache - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Cache? - Definition

Understanding the Virtual Cache

Thuật ngữ liên quan

  • Geocaching
  • Geolocation
  • Cache
  • Address Bus
  • Burst Mode
  • Memory Address
  • Snooping Protocol
  • Big-Endian
  • Dirty Bit
  • Random Access

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *