Vmware Player

Định nghĩa Vmware Player là gì?

Vmware PlayerVMware Player. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vmware Player - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware máy nghe nhạc là một ứng dụng phần mềm miễn phí sử dụng cho ảo hóa chạy máy ảo và các thiết bị trên máy tính chủ. VMware máy nghe nhạc là một cách cởi mở có sẵn trên thị trường và không phụ thuộc vào bất kỳ hạn chế hoặc cấp phép. Bất cứ ai cũng có thể mua một đĩa CD của phần mềm hoặc tải về tập tin thực thi miễn phí và sử dụng nó bất cứ nơi nào.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMware là một trong những công ty lớn nhất sản xuất các loại khác nhau của phần mềm và các sản phẩm cho ảo hóa. VMware Player là một trong những nỗ lực của mình. Người chơi VMware có thể cài đặt và chạy nhiều HĐH một lúc trên máy tính chủ của họ trong khi cung cấp một giao diện người dùng thân thiện cho phép người dùng tự do sử dụng bất kỳ hệ điều hành. Ví dụ, người dùng có thể tạo một máy ảo với Windows 7 hoặc Microsoft Windows 2008 Server và sau đó sử dụng Google Chrome với Windows 7, hoặc tạo một thư mục hoạt động trong các máy chủ Windows 2008. VMware Player cũng có thể được sử dụng để chạy một máy ảo / sao chép của bất kỳ máy tính cũ để các dữ liệu cũ có thể được lấy ra hoặc phân tích cho một kịch bản hiện hành. VMware Player cũng cung cấp thêm an ninh và an toàn cho tất cả các loại ứng dụng phần mềm của bên thứ ba cũng như khả năng cài đặt các loại khác nhau của hệ điều hành mà không cần phải khởi động lại máy chủ vật lý.

What is the Vmware Player? - Definition

VMware player is a freeware application used for virtualization that runs virtual machines and appliances on host computers. VMware player is openly available in the market and is not subject to any restrictions or licensing. Anyone can buy a CD of the software or download the free executable file and use it anywhere.

Understanding the Vmware Player

VMware is one of the largest companies producing different kinds of software and products for virtualization. The VMware Player is one of its efforts. The VMware player can install and run multiple operating systems simultaneously on their host computers while providing a user-friendly interface that enables the user to freely use any operating system. For example, a user could create a virtual machine with a Windows 7 or Microsoft Windows 2008 Server and then use Google Chrome with Windows 7, or create an activity directory within the Windows 2008 server. The VMware Player can also be used to run a virtual machine/copy of any older computer so that older data can be retrieved or analyzed for a current scenario. VMware Player also provides extra security and safety for all kinds of third-party software applications as well as the ability to install different kinds of operating systems without having to reboot the physical host computer.

Thuật ngữ liên quan

  • VMware
  • VMware ESX
  • Vmware Fusion
  • Cloud Computing
  • Vmware Server
  • Server Virtualization
  • Virtualization
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *