Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)

Định nghĩa Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi) là gì?

Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Voice over độ trung thực không dây (VoWi-Fi) là bất kỳ phần cứng hay phần mềm tạo điều kiện cho dữ liệu trao đổi qua Internet. Nó là một công nghệ mạng phổ biến sử dụng sóng radio cho các kết nối không dây và Internet. Thuật ngữ này còn được gọi là thoại không dây over Internet Protocol (VoIP).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VoIP cho phép truyền dữ liệu bằng giọng nói gói qua giao thức IP, so với công truyền thống mạng chuyển mạch điện thoại. lợi ích quan trọng của VoIP là các cuộc gọi thoại không ảnh hưởng hoặc phí Internet tăng người dùng. công nghệ VoWi-Fi gây ra việc sản xuất điện thoại VoWi-Fi, đó là điện thoại di động không dây hoạt động trong mạng và các điểm nóng, chẳng hạn như những người sử dụng với Vonage. điện thoại VoWi-Fi tính năng dễ sử dụng, yêu cầu băng thông thấp, ít tốn kém hoặc miễn phí thông tin liên lạc đường dài và không có phí chuyển vùng.

What is the Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)? - Definition

Voice over wireless fidelity (VoWi-Fi) is any hardware or software that facilitates data exchange via the Internet. It is a popular networking technology that uses radio waves for wireless and Internet connections. This term is also known as wireless Voice over Internet Protocol (VoIP).

Understanding the Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)

VoIP enables voice data packet transmission via IP protocol, as compared to the traditional public switched telephone networks. VoIP’s key benefit is that voice calls do not impact or increase user Internet fees. VoWi-Fi technology sparked the production of VoWi-Fi phones, which are wireless mobile phones operating within networks and hotspots, such as those used with Vonage. VoWi-Fi phones feature ease of use, low bandwidth requirements, less expensive or free long distance communication and no roaming charges.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol Gateway (VoIP Gateway)
  • Internet Protocol (IP)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Wi-Fi Alliance
  • Wi-Fi Protected Access (WPA)
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *