WebOS

Định nghĩa WebOS là gì?

WebOSWebOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WebOS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

WebOS là một độc quyền hệ điều hành di động dựa trên Linux. HĐH di động này chạy trên các thiết bị như điện thoại Palm Pre, điện thoại Palm Pixi và HP Veer. Nguyên thiết kế dành cho Palm, và thường viết là "webOS," nó là bây giờ hiện đang thuộc sở hữu của Hewlett-Packard Co. sau khi nó được mua lại Palm vào năm 2010. Tính đến tháng 8 năm 2011, Hewlett Packard tuyên bố sẽ không còn được sản xuất phần cứng webOS nhưng sẽ trông vào tùy chọn cho việc cấp phép cho các nhà sản xuất khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giống như hầu hết các hệ điều hành di động hiện đại, WebOS đã được thiết kế cho điện thoại thông minh và có thể đáp ứng với các sự kiện chạm vào màn hình và cử chỉ cảm ứng đa điểm. webOS được biết đến với khả năng tích hợp liền mạch với công nghệ Web 2.0 với các tính năng Synergy, cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản trực tuyến (như Gmail, Yahoo, Facebook, Microsoft Exchange và LinkedIn), từ đó những nếp ứng dụng thông tin để cư các device.WebOS cũng hỗ trợ đa nhiệm. Ví dụ, khi một email thông báo bật lên trong khi bạn đang chơi một trò chơi, bạn có thể gõ vào thông báo để xem tin nhắn. Trận đấu sau đó chuyển sang chế độ tạm dừng. Khi bạn đọc xong, bạn có thể trở lại cuộc chơi, nơi bạn rời off.There hai cách để phát triển các ứng dụng WebOS:

What is the WebOS? - Definition

WebOS is a Linux-based proprietary mobile operating system. This mobile OS runs on devices like Palm Pre phones, Palm Pixi phones and the HP Veer. Originally designed for Palm, and generally written as "webOS," it is now currently owned by Hewlett-Packard Co. after it acquired Palm in 2010. As of August 2011, Hewlett Packard announced it would no longer be manufacturing webOS hardware but would look into options for licensing to other manufacturers.

Understanding the WebOS

Like most modern mobile operating systems, WebOS is already designed for smartphones and can respond to touch screen events and multitouch gestures. webOS is best known for its ability to integrate seamlessly with Web 2.0 technologies with the Synergy feature, which allows users to sign in to online accounts (like Gmail, Yahoo, Facebook, Microsoft Exchange and LinkedIn), from which the application gathers information to populate the device.WebOS also supports multitasking. For example, when an email notification pops up while you’re playing a game, you can tap on the notification to view the message. The game then shifts to pause mode. When you’re done reading, you can return to the game where you left off.There are two ways of developing WebOS applications:

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • C Programming Language (C)
  • iOS
  • Operating System (OS)
  • Web
  • Internet
  • Android
  • Android OS
  • Software Development Kit (SDK)
  • Linux

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *