Wired

Định nghĩa Wired là gì?

WiredWired. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wired - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong thuật ngữ máy tính, thuật ngữ "dây" được sử dụng để phân biệt giữa các kết nối không dây và những người có liên quan đến cáp. Trong khi thiết bị không dây giao tiếp qua mạng, một thiết lập có dây sử dụng các loại cáp vật lý để truyền dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau và hệ thống máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wired? - Definition

In computing terminology, the term "wired" is used to differentiate between wireless connections and those that involve cables. While wireless devices communicate over the air, a wired setup uses physical cables to transfer data between different devices and computer systems.

Understanding the Wired

Thuật ngữ liên quan

  • Winsock
  • Wireframe

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *