Wireless

Định nghĩa Wireless là gì?

WirelessKhông dây. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireless - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Trong thế giới máy tính, thuật ngữ "không dây" có thể khá mơ hồ, vì nó có thể tham khảo một số công nghệ không dây khác nhau. Hai hầu hết các loại phổ biến của khả năng không dây máy tính có Wi-Fi và Bluetooth.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wireless? - Definition

In the computing world, the term "wireless" can be rather ambiguous, since it may refer to several different wireless technologies. The two most common types of wireless capabilities computers have are Wi-Fi and Bluetooth.

Understanding the Wireless

Thuật ngữ liên quan

  • Wireframe
  • Wizard

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *