WLAN

Định nghĩa WLAN là gì?

WLANWLAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WLAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Wireless Local Area Network." Một mạng WLAN, hoặc mạng LAN không dây, là một mạng cho phép các thiết bị để kết nối và giao tiếp không dây. Không giống như một mạng LAN có dây truyền thống, trong đó các thiết bị giao tiếp qua cáp Ethernet, thiết bị trên một mạng WLAN giao tiếp thông qua Wi-Fi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WLAN? - Definition

Stands for "Wireless Local Area Network." A WLAN, or wireless LAN, is a network that allows devices to connect and communicate wirelessly. Unlike a traditional wired LAN, in which devices communicate over Ethernet cables, devices on a WLAN communicate via Wi-Fi.

Understanding the WLAN

Thuật ngữ liên quan

  • Wizard
  • Word

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *