ABC method

Định nghĩa ABC method là gì?

ABC methodPhương pháp ABC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ABC method - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược để quản lý hàng tồn kho trong điều kiện liên quan đến tầm quan trọng của họ. mặt hàng cao cấp đô la thường được biểu diễn dưới dạng và các mặt hàng giá trị "A" thấp hơn rơi vào "B" và loại "C".

Definition - What does ABC method mean

A strategy to manage inventory in terms relative to their importance. High-dollar items are generally represented as "A's" and lower value items fall into the "B" and "C" categories.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *