Abductive reasoning

Định nghĩa Abductive reasoning là gì?

Abductive reasoningLập luận bắt chước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abductive reasoning - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểu lập luận theo đó một tìm cách giải thích bằng chứng có liên quan bằng cách bắt đầu với một số sự kiện thường cũng được biết rằng đã được chấp nhận và sau đó làm việc hướng tới một lời giải thích.

Definition - What does Abductive reasoning mean

The type of reasoning whereby one seeks to explain relevant evidence by beginning with some commonly well known facts that are already accepted and then working towards an explanation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *