Abet

Định nghĩa Abet là gì?

AbetĐồng mưu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abet - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem viện trợ và tiếp tay.

Definition - What does Abet mean

See aid and abet.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *