Abnormal return

Định nghĩa Abnormal return là gì?

Abnormal returnLợi nhuận bất thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abnormal return - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi nhuận định kỳ về một danh mục đầu tư mà là nhiều hơn hoặc ít hơn so với lợi nhuận trung bình trên tất cả các cổ phiếu giao dịch trên một cuộc trao đổi trong cùng thời kỳ. Hãy so sánh với lợi nhuận vượt quá.

Definition - What does Abnormal return mean

Periodic return on an investment portfolio that is more or less than the average return on all the stocks traded on an exchange during the same period. Compare with excess return.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *