Abnormal waste

Định nghĩa Abnormal waste là gì?

Abnormal wasteLãng phí bất thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abnormal waste - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số lượng đáng kể các chất thải tồn kho hoặc đống đổ nát, trong đó có thể hoặc không thể được ngăn chặn, trong quá trình sản xuất hoặc hoạt động, có thể được gây ra do sự cố máy móc hoặc các quá trình không hiệu quả. Nó thậm chí có thể dẫn đến việc mất bất thường. Còn được gọi là hư hỏng bất thường.

Definition - What does Abnormal waste mean

A significant amount of inventory waste or wreckage, which may or may not be prevented, during production or operation processes, that may be caused due to machinery breakdown or inefficient processes. It may eventually result in abnormal loss. Also called abnormal spoilage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *