Absolute error

Định nghĩa Absolute error là gì?

Absolute errorSai số tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute error - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lỗi bày tỏ mà không quan tâm đến cộng của nó (+) hoặc trừ (-) dấu. Ví dụ, phóng đại một số bằng 5 sẽ cung cấp cho các sai số tuyệt đối giống như bởi understating nó bằng 5.

Definition - What does Absolute error mean

Error expressed without regard to its plus (+) or minus (-) sign. For example, overstating a number by 5 will give the same absolute error as by understating it by 5.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *