Absolute link

Định nghĩa Absolute link là gì?

Absolute linkLiên kết tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute link - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho URL tuyệt đối.

Definition - What does Absolute link mean

Alternative term for absolute URL.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *