At-the-close order

Định nghĩa At-the-close order là gì?

At-the-close orderAt-the-gần trật tự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At-the-close order - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn dành cho một đại lý hoặc môi giới để mua hoặc bán một món hàng với mức giá (s) có thể đạt được trong những khoảnh khắc đóng cửa của ngày giao dịch, nếu không hủy bỏ đơn đặt hàng. Đối diện của at-the-mở trật tự.

Definition - What does At-the-close order mean

Instructions to an agent or broker to buy or sell an item at the price(s) obtainable during the closing moments of a trading day, otherwise to cancel the order. Opposite of at-the-opening order.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *