At-the-money forward option

Định nghĩa At-the-money forward option là gì?

At-the-money forward optionAt-the-tiền về phía trước tùy chọn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At-the-money forward option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tùy chọn có giá thực hiện bằng với giá kỳ hạn của nó.

Definition - What does At-the-money forward option mean

Option having a exercise price equal to its forward price.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *