Absolute nuisance

Định nghĩa Absolute nuisance là gì?

Absolute nuisancePhiền toái tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute nuisance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao thoa mà bị đơn đã thu hút trách nhiệm tuyệt đối.

Definition - What does Absolute nuisance mean

Interference for which the defendant attracts absolute liability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *