Accredited party

Định nghĩa Accredited party là gì?

Accredited partyBên được công nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accredited party - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người thụ hưởng của một thư tín dụng.

Definition - What does Accredited party mean

Beneficiary of a letter of credit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *