Accretive acquisition

Định nghĩa Accretive acquisition là gì?

Accretive acquisitionMua lại accretive. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accretive acquisition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại mua lại được dự kiến ​​sẽ tăng EPS của công ty mua lại hơn một kỳ báo cáo thời gian. Điều này thường xảy ra khi một công ty có tỷ lệ P / E cao hơn mua lại một công ty với một / P thấp hơn E, tiềm năng tăng trưởng dự báo bằng cách kết hợp việc định giá rẻ của công ty mục tiêu với giá cao hơn, hoặc kỳ vọng lợi nhuận, các công ty mua lại.

Definition - What does Accretive acquisition mean

A type of acquisition which is expected to increase the acquiring company's EPS over a reported period of time. This usually occurs when a company with a higher P/E ratio acquires a company with a lower P/E ratio, forecasting growth potential by combining the cheaper valuation of the target firm with the higher valuation, or profit expectations, of the acquiring firm.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *