Accretive

Định nghĩa Accretive là gì?

AccretiveAccretive. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accretive - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách mà một công ty hoặc một tài sản có thể phát triển thông qua một sự bổ sung của một nguồn bên ngoài. đôi khi có thể được sử dụng cùng với việc mua lại một doanh nghiệp khác do một công ty để mở rộng kích thước của nó.

Definition - What does Accretive mean

A way that a company or an asset can grow through an addition of an external source. Can sometimes be used in conjunction with the acquisition of another business by a company in order to expand its size.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *