Accrual of a claim

Định nghĩa Accrual of a claim là gì?

Accrual of a claimDồn tích hợp có khiếu nại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrual of a claim - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngày mà một sự kiện (chẳng hạn như một chấn thương) mà gây nên một trách nhiệm bị cáo buộc được biết đến (hoặc được coi là đã được biết đến) đã xảy ra.

Definition - What does Accrual of a claim mean

Day on which an event (such as an injury) that triggers an alleged liability is known (or is deemed to have been known) to have occurred.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *