Accrual rate

Định nghĩa Accrual rate là gì?

Accrual rateTỷ lệ cộng dồn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrual rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãi suất hàng năm được xác định trên một thế chấp.

Definition - What does Accrual rate mean

Specified annual interest rate on a mortgage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *