Accrue

Định nghĩa Accrue là gì?

AccrueTích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrue - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tích lũy hoặc tăng, dần dần nhưng đều đặn, theo thời gian.

Definition - What does Accrue mean

Accumulate or increase, gradually but steadily, over time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *