Actual cost of work performed contract

Định nghĩa Actual cost of work performed contract là gì?

Actual cost of work performed contractChi phí thực tế của công việc thực hiện hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual cost of work performed contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng dựa trên chi phí thực tế phát sinh, và ghi lại, trong việc thực hiện công việc trong một thời gian nhất định.

Definition - What does Actual cost of work performed contract mean

Contract based on costs actually incurred, and recorded, in performing work during a stated period.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *