Actual eviction

Định nghĩa Actual eviction là gì?

Actual evictionĐuổi thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual eviction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xóa hợp pháp của người thuê nhà từ tính thuê hoặc cho thuê.

Definition - What does Actual eviction mean

Legal removal of tenant from rented or leased properties.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *