Actual product

Định nghĩa Actual product là gì?

Actual productSản phẩm thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual product - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khía cạnh hữu hình của một sản phẩm, chẳng hạn như tên thương hiệu, thiết kế, tính năng, mức độ chất lượng, phong cách.

Definition - What does Actual product mean

Tangible aspects of a product, such as the brand name, design, features, quality level, styling.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *