Acute effect

Định nghĩa Acute effect là gì?

Acute effectẢnh hưởng cấp tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acute effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng xấu (do tiếp xúc với một chất có hại) trên động vật hoặc con người, nhờ đó mà các triệu chứng nghiêm trọng phát triển nhanh chóng và dẫn một cách nhanh chóng đến một cuộc khủng hoảng sức khỏe. Những triệu chứng này thường giảm dần khi tiếp xúc dừng lại. Xem thêm ảnh hưởng mãn tính.

Definition - What does Acute effect mean

Adverse effect (due to exposure to a harmful substance) on animals or humans, whereby severe symptoms develop rapidly and lead quickly to a health crisis. These symptoms often subside when the exposure stops. See also chronic effect.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *