Acute exposure

Định nghĩa Acute exposure là gì?

Acute exposureTiếp xúc cấp tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acute exposure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độc thân tiếp xúc với một chất độc hại (không kéo dài hơn một ngày) có kết quả trong tác hại sinh học nghiêm trọng hoặc tử vong. Xem thêm tiếp xúc mãn tính.

Definition - What does Acute exposure mean

Single exposure to a harmful substance (not lasting more than a day) that results in severe biological harm or death. See also chronic exposure.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *