Acute toxicity

Định nghĩa Acute toxicity là gì?

Acute toxicityĐộc tính cấp tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acute toxicity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất kỳ tác dụng độc hại được sản xuất từ ​​một tiếp xúc duy nhất hoặc ngắn (24-96 giờ) dẫn đến tác hại sinh học nghiêm trọng hoặc tử vong.

Definition - What does Acute toxicity mean

Any poisonous effect produced from a single or short exposure (24 to 96 hours) resulting in severe biological harm or death.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *