Ad banner

Định nghĩa Ad banner là gì?

Ad bannerBiểu ngữ quảng cáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ad banner - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đơn vị cơ bản của quảng cáo điện tử, băng rôn là những 'nóng liên kết' (siêu liên kết) đồ họa xuất hiện thường ở phía trên hoặc dưới cùng của trang web. Như đã đề cập bởi Cục Quảng cáo trên Internet, kích thước vật lý tiêu chuẩn của một biểu ngữ có chiều rộng 468 pixel 60 pixel cao, và thường được giới hạn trong 15 kilobyte trong kích thước bộ nhớ. Còn được gọi là banner.

Definition - What does Ad banner mean

A basic unit of electronic advertising, banners are those 'hot linked' (hypertext linked) graphics that appear generally on the top or bottom of a webpage. As set by Internet Advertising Bureau, the standard physical size of a banner is 468 pixels wide by 60 pixels high, and is generally limited to 15 kilobytes in memory size. Also called banner.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *