Advise

Định nghĩa Advise là gì?

AdviseKhuyên nhủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advise - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để đưa ra lời khuyên; tư vấn. "Ông yêu cầu luật sư của mình để thông báo cho họ về những hành động thích hợp, ông nên dùng trong các vấn đề pháp lý quan trọng." "Các bậc cha mẹ khuyên tất cả các trẻ em của họ để hành xử và lắng nghe giáo viên của họ."

Definition - What does Advise mean

To give advice; counsel. "He asked his lawyer to advise him on the appropriate actions he should take in the important legal matter." "The parents advised all of their young children to behave and listen to their teachers."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *