Asset-led

Định nghĩa Asset-led là gì?

Asset-ledTài sản lãnh đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset-led - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách tiếp cận để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ mà tập trung vào các thuộc tính tích cực, hoặc các tài sản, các sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, hoặc công ty riêng của mình. mạnh chiến lược đòn bẩy tài sản lãnh đạo như năng lực cốt lõi, nhận diện thương hiệu và mạng lưới phân phối hoặc cung ứng.

Definition - What does Asset-led mean

An approach to marketing a product or service that focuses on the positive attributes, or assets, of the product, service, the brand, or the company itself. Asset-led strategies leverage strengths such as core competencies, brand recognition, and distribution or supply networks.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *