Advised credit

Định nghĩa Advised credit là gì?

Advised creditTín dụng khuyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advised credit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thư tín dụng (L / C) mà không phải là một bức thư xác nhận tín dụng nhưng đã được xác nhận qua ngân hàng thông báo rằng ngân hàng phát hành có tên thực sự phát hành L / C.

Definition - What does Advised credit mean

Letter of credit (L/C) that is not a confirmed letter of credit but which has been verified by the advising bank that the named issuing bank indeed issued that L/C.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *